Flotte plots i MatLab

Et eksempel på hvordan man laver et flot plot i MatLab:figure(1), h1 = axes; set(h1,'FontName','times','FontSize',16)

hold on

plot(x1,y1)

plot(x2,y2)

title('titelnavn','FontWeight','bold','FontSize', 16)

l = legend('legendnavn1','legendnavn2')

set(l,'Interpreter','Latex');

grid on

xlabel('xlabelnavn','FontName','times','FontSize',16,'Interpreter','Latex')

ylabel('ylabelnavn','FontName','times','FontSize',16,'Interpreter','Latex')

set(l,'FontName','times','FontSize',16)

axis([300 800 0 3500])

hold off

print -depsc <span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>../Rapport/figur/brintlampe.eps

system('epstopdf ../Rapport/figur/brintlampe.eps')


Det meste er til at forstå, men her uddybes nogle af linjerne:xlabel('xlabelnavn','FontName','times','FontSize',16,'Interpreter','Latex') 

– her vælges skrifttype og størrelse samt der gives mulighed for at skrive LaTeX-math såfremt man indrammer det i  $$.

<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>axis([300 800 0 3500]) 

– her vælges aksernes grænser.  Det skal opsættes således: axis([x_min x_max y_min y_max])


print -depsc <span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>../Rapport/figur/brintlampe.eps

system('epstopdf ../Rapport/figur/brintlampe.eps')

– i første linje printes plottet til den givne adresse. Bemærk at for at gå en mappestruktur tilbage benyttes to prikker.  I anden linje omdannes eps-filen til pdf.

 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1.00 out of 5)

Loading...

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *