Livets kemi forløb

Livets kemi tager udgangspunkt i carbonforbindelsernes kemi, da alt liv (som vi kender det) indeholder carbon. Carbonforbindelserne kaldes netop organisk kemi af denne grund. Historisk set har der været meget fokus på forskellen mellem organisk og uorganisk kemi, hvilket har givet anledning til store uenigheder. Læs mere om dette her.

 

Livets oprindelse

Livets oprindelse har også givet anledning til store spekulationer. Er vi Guds værk eller er der en naturvidenskabelig forklaring? Der har altid været meget mystik forbundet med dette spørgsmål. Læs mere om livets opståen her (naturvidenskabelig forklaring).

 

Liv i rummet

Du kan desuden læse om liv i rummet og om det er muligt, her og her.

>

Læsemateriale:

Basiskemi C s. 116-139ø

Træningsopgaver:

1, 3, 5, 10, 23, 32, 39, 48, 49, 55 (i opgavesamlingen s. 45-51)

Løsning til træningsopgaver

Opgaveaflevering 1:

2(inkl. billede af det byggede molekyle), 4, 9, 11, 18, 24 (i opgavesamlingen s. 45-51)

Opgaveaflevering 2:

27, 30, 33, 46, 51 (i opgavesamlingen s. 45-51)

Videogennemgang (dækker ikke hele læsematerialet):

Det anbefales at bruge høretelefoner når videoerne ses på skolen.

Gruppearbejdskontrakt

Her er et link til en skabelon til gruppearbejdskontrakten, som gruppen (først kopierer og så) udfylder og sender i en mail til mig. Her (link) kan man finde info om de forskellige roller, man kan påtage sig i gruppearbejde.

 

Logbog over forløbet

Link til logbøger findes i jeres mail-inbox. Logbogen skal føres i hvert modul og jeg vil læse hvad I skriver fra gang til gang og evt. kommentere på det.

I logbogen skal I tænke over og besvare følgende spørgsmål:

1.     Hvad har vi lavet i dette modul?

2.     Hvad skal vi have forberedt til næste gang (lektier)?

3.     Har vi brug for lærerens hjælp for at komme videre?

4.     Hvordan har gruppen samarbejdet i dag?

 

Forsøg

Forsøgene udføres sammen i gruppen (alle deltager). Forsøgsvejledningen findes som link længere oppe på siden. I vejledningen er kravene til rapporten opstillet.

Rapporten udarbejdes elektronisk og afleveres på LUDUS.

 

Opgaveafleveringer:

Opgaveafleveringerne laves sammen i gruppen og der afleveres ét eksemplar pr. gruppe.

Besvarelserne må MEGET GERNE laves i hånden.

 

Pointregnskab

Det vil blive givet point fra 0 til 5 for følgende elementer i forløbet:

  • Laboratoriearbejde
  • Opgaveaflevering 1
  • Opgaveaflevering 2
  • Rapport fra forsøget
  • Miniprøve
  • Gruppesamarbejde

Pointregnskabet udfyldes løbende af læreren. Dette kan ses af alle via link i klasse-oversigten øverst.

 

Miniprøve

Prøven er individuel, men resultaterne fra alle gruppemedlemmer bidrager til et samlet pointtal for hele gruppen.

Alle printede hjælpemidler er tilladt. IKKE computer, mobiltelefon mm.

Prøven udfyldes i hånden - der vil være plads på arket til at skrive/tegne løsninger.

Share