Kemi i Husholdningen

Der er kemi i alt! - også i husholdningen!

I medierne omtales kemi ofte som værende noget negativt, men det er forkert at generalisere. Der er naturligvis visse kemiske forbindelser som er farlige og som man ikke bør komme i kontakt med, men samtidigt er vi dybt afhængige af kemi.

Mennesker, dyr, planter, sten og luft består af kemiske forbindelser. Vand er et kemisk stof, som vi ikke kan leve uden.

 

Det betyder, at overskriften ”kemi i husholdningen” dækker virkelig meget! Alt fra rengøringsmidler til føde-/drikkevarer til emballage til makeup. I dette forløb vil vi dog begrænse os til at se på de rengøringsmidler og fødevarer, som har syre-baseegenskaber. Ved at udnytte syre-baseegenskaberne kan man undersøge om varedeklarationerne taler sandt!

Læsemateriale:

Basiskemi C s. 153-161, s. 166-170ø + s. 109n-111

Træningsopgaver:

Syre og base:

opg. 4, 8, 11, 18, 19, 22, 23 s. 56-58 i opgavesamlingen

Stofmængdekoncentration:

opg. 8, 11, 12, (13) s. 39-40 i opgavesamlingen.

Formel og aktuel koncentration:

opg. 22, 23, 25-28 s. 41 i opgavesamlingen.

Løsning til træningsopgaver

Quiz:

Korresponderende syre-basepar

Syre-base navne og definitioner

Forsøg:

  • pH-undersøgelse af husholdningsmidler [billedjournal]
  • Bestemmelse af C-vitaminindhold  [journal]
  • Kalorimetrisk titrering af husholdningseddike med NaOH [rapport]

Alle vejledninger er i jeres kompendium...

Videogennemgang (dækker ikke hele læsematerialet):

Det anbefales at bruge høretelefoner når videoerne ses på skolen.

Gruppearbejdskontrakt

Her er et link til en skabelon til gruppearbejdskontrakten, som gruppen (først kopierer og så) udfylder og sender i en mail til mig. Her (link) kan man finde info om de forskellige roller, man kan påtage sig i gruppearbejde.

 

Logbog over forløbet

Link til logbøger findes i jeres mail-inbox. Logbogen skal føres i hvert modul og jeg vil læse hvad I skriver fra gang til gang og evt. kommentere på det.

I logbogen skal I tænke over og besvare følgende spørgsmål:

1.     Hvad har vi lavet i dette modul?

2.     Hvad skal vi have forberedt til næste gang (lektier)?

3.     Har vi brug for lærerens hjælp for at komme videre?

4.     Hvordan har gruppen samarbejdet i dag?

 

Forsøg

Forsøgene udføres sammen i gruppen (alle deltager). Forsøgsvejledningen findes som link længere oppe på siden. I vejledningen er kravene til rapporten opstillet.

Rapporten udarbejdes elektronisk og afleveres i Lectio.

 

Afleveringer (journaler og rapport):

Afleveringerne laves sammen i gruppen og der afleveres ét eksemplar pr. gruppe i PDF-format i Lectio.

 

Miniprøve

Prøven er individuel.

Alle printede hjælpemidler er tilladt. IKKE computer, mobiltelefon mm.

Prøven udfyldes i hånden - der vil være plads på arket til at skrive/tegne løsninger.

 

 

Kernestof, som dækkes i dette forløb:

Mængdeberegninger:

mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncentration.

Kemiske reaktioner:

syre-basereaktioner og pH-begrebet.

Eksperimentelt arbejde

titrering, vejeanalyser, kemikalier og sikkerhed.

Share