Kemi B 1.g (1.x) 2020-2021

Hvad er kemi?

Grundstoffer, atomer, isotoper

Se video og lav arbejdsark 1.4

Ioners opbygning og navngivning

  • Se video "Ioners opbygning" og lav arbejdsark 1.5
  • Se video "Navngivning af ioner og ionforbindelser" og lav arbejdsark 1.6

Figurforståelse (og ionspil)

  • Spil ionspillet på arbejdsark 1.7 (begge sider) og brug de 20-sidede terninger herunder.
  • Læs s. 31-33 + 41-44 i Basiskemi C og lav arbejdsark 1.8 "Forståelse af figurer"
  • Se video "Supercooled water" og lav arbejdsark 1.9
  • Slut af med vendespil (links herunder)

Forsøg: Saltes opløselighed i vand (rapport)

  • Læs vejledning 1.10 "Ø: Saltes opløselighed i vand" og se videoerne.
  • I skal i grupper skrive rapport om forsøget - brug hjælpen på s. 4-7 og s. 32 i kompendiet.
Share