Energi forløb

Læsemateriale:

Orbit C (2. Udg.) s. 25-44 og s. 50-56

Formelsamling

Formelsamling - som PDF 

Træningsopgaver:

s. 57-61 i Orbit C (2. Udg.) opg. 101, 102, 107, 108, 109, 112, 114, 122, 123

Facit til træningsopgaver

Afleveringsopgave:

s. 57-61 i Orbit C (2. Udg.) opg. 103, 105, 106, 111, 113, 115, 121, 124

Video: Sådan kan en opgave opskrives til aflevering.

 

Videogennemgang (dækker ikke hele læsematerialet):

Det anbefales at bruge høretelefoner når videoerne ses på skolen.

Gruppearbejdskontrakt

Her er et link til en skabelon til gruppearbejdskontrakten, som gruppen (først kopierer og så) udfylder og sender i en mail til mig. Her (link) kan man finde info om de forskellige roller, man kan påtage sig i gruppearbejde.

 

Logbog over forløbet

Link til logbøger findes i jeres mail-inbox. Logbogen skal føres i hvert modul og jeg vil læse hvad I skriver fra gang til gang og evt. kommentere på det.

I logbogen skal I tænke over og besvare følgende spørgsmål:

1.     Hvad har vi lavet i dette modul?

2.     Hvad skal vi have forberedt til næste gang (lektier)?

3.     Har vi brug for lærerens hjælp for at komme videre?

4.     Hvordan har gruppen samarbejdet i dag?

 

Forsøg

Forsøgene udføres sammen i gruppen (alle deltager). Forsøgsvejledningerne findes som link længere oppe på siden. I vejledningen er kravene til journal/rapport opstillet.

 

Afleveringsopgave

Afleveringsopgaven laves sammen i gruppen og der afleveres ét eksemplar pr. gruppe.

 

Miniprøve

Prøven er individuel.

Share